Sobe i dogovori

Ništa ne volim više od šetnje pustim gradom. Iako je već prilično svanulo i mene je strah usmeriti pogled ka satu (ipak kratko usmeravanje pogleda, konstatovanje da je 05:47), ne bih li predvidela svoje ustajanje u već novi dan, jedno je sasvim sigurno: novi je dan.

Nijedan novi dan ne može da počne dok se stari ne završi. Možda ovo i nije tako nešto nedovoljno očigledno da bi se još posebno istaknulo, ali često mislimo da se stari dani nikada ne završavaju. Da njihovi tragovi večito zalaze u nove dane, što i ne mora da bude tačno. Nastavi sa čitanjem Sobe i dogovori

Advertisements